Zagadnienia prawne – III CZP 17/20

III CZP 17/20

Skład 3 sędziów. Data wpływu: 14 lutego 2020 r. Data orzeczenia: 25 lutego 2021 r.

Czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym zażalenie na postanowienie w przedmiocie nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie niewykonującej obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rozpoznaje inny skład sądu pierwszej instancji czy sąd drugiej instancji? Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2021 r.

W stanie prawnym wprowadzonym przez ustawę  z dnia  4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych  innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.) zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji przewidziane w art. 59816 § 3 k.p.c. przysługuje do sądu drugiej instancji.

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zazalenie-w-sprawie-utrudniania-kontaktow-z-dzieckiem-do-drugiej,506814.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii inne i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.