Strategia UE na rzecz praw dziecka (2021–2024)

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ…..

Prawa dziecka to prawa człowieka przysługujące wszystkim osobom poniżej 18 roku życia. Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka każde dziecko na świecie ma prawo do tego samego zbioru praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych – bez względu na swoje pochodzenie etniczne, płeć, religię, język, zdolności, status migracyjny, orientację seksualną lub jakąkolwiek inną cechę. Ochrona praw dziecka jest celem Unii Europejskiej i stanowi wiodącą zasadę działania instytucji i organów UE oraz państw członkowskich UE. Komisja Europejska przygotowuje obecnie nową strategię na rzecz praw dziecka. Niniejsze konsultacje stanowią kluczowy etap jej opracowywania.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation
Ten wpis został opublikowany w kategorii różne i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.