Opinia Krajowej Rady Sądownictwa (WO 020-30/20, druk senacki nr 63)

W przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny:

http://krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia/667-opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-9-czerwca-2020-r-wo-020-30-20-druk-senacki-nr-63

Ten wpis został opublikowany w kategorii inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.